Wynajem długoterminowy

Oferujemy uproszczone metody najmu auta w terminie dłuższym niż 3 miesiące. 

Rozliczenie wynajm pojazdu odbywa się okresie mesięcznym. Płatność powinna następować z góry za miesiąc. 

Oferujemy płatność elektorniczną lub gotówkową.